top of page

Over ons

hIER VIND JE INFO OVER OPENINGSTIJDEN EN ABONNEMENTEN, TEVENS ZULLEN ONDER DEZE NIEUWSKOP TELKENS ACTUALITEITEN WORDEN GEPOST.

           OPENINGSTIJDEN

 

Openingstijden 2023

1 januari 2023 gesloten.

Wij zijn 7 dagen per week geopend,

 

Maandag t/m vrijdag van  07.00 - 22.00 uur 

Zaterdag en Zondag van  07.00 - 14.00 uur.

Dit zijn onze nieuwe openingstijden. Vergeet niet een afspraak te maken om in te schrijven.

Onze bar is als vanouds open van 9.00 tot 12.00 en van 18.00 tot 20.00 uur. In de zaal staat nu ook een drankautomaat waar je een heerlijk gekoeld (sport) drankje uit kunt halen.

Mochten er op bepaalde dagen wijzigingen komen in de openingstijden zullen wij dat hier bekend maken.

Wil je van alle nieuwtjes op de hoogte blijven, schrijf je dan hieronder in voor de nieuwsbrief.

 

 

            NIEUWS

Fybromyalgie en sporten

Ondanks alle pijn en vermoeidheid toch willen sporten, komt je dat bekend voor ? Lees dan verder want je hebt de oplossing gevonden.

Bij Artie`s Gym kun je namelijk sporten op je eigen niveau en onder deskundige begeleiding, samen gaan we er voor zorgen dat je weer gaat bewegen.

Niet alleen sporten maar ook een luisterend oor, tips en weetjes over hoe je de baas word over de fibromyalgie en niet andersom.

Als dit je streven is ben op het juiste adres bij Artie`s Gym ; kleinschalig en doeltreffend door persoonlijke begeleiding. Voel je welkom en ervaar de gezellige sfeer die het tot een grote familie maakt.

Regina en Art.

Reden genoeg om je bij ons in te schrijven.

 

            TARIEVEN

 

ABONNEMENTEN  met ingang van 01-01-2022:

Artie`s Gym bied u een ruime mogelijkheid aan abonnementen.

Bij Artie`s Gym is je startdatum ook de ingangsdatum.

 

Fitness         Aantal               Prijs

 

03 maanden   2x per week    € 27,50  p.mnd.

03 maanden  Onbeperkt        € 33,--  p.mnd.

12 maanden   2x per week    € 25,-- p.mnd.

12 maanden   Onbeperkt       € 27,50 p.mnd.


Fitness 50+

03 maanden   2x per week    € 19,50 p.mnd. 

03 maanden onbeperkt € 27,50 p.mnd.

 

Studenten       Onbeperkt       € 21,50 p.mnd.

 

Inschrijfgeld    € 15,-

toegangsbadge € 20,--

 • ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Trainen is volledig op eigen risico.

 • Artie`s Gym is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen

 • Voor alle abonnementen geldt automatische incasso.

 • Opzeggen schriftelijk 1 maand voor einde contract, abonnementen worden stilzwijgend verlengd.

 • Wij adviseren eerst een 3 maanden abonnement af te sluiten alvorens 1 jaar abonnement.

 • Er is geen restitutie mogelijk van abonnementen of gelden.

 • Tijdelijk stopzetten van abonnement bij ziekte kost € 1,- per maand, voor de maximale duur van 3 maanden daarna gaat abonnement automatisch weer in.

 • Bij in gebreke blijven van betalingen / vorderingen zullen de gemaakte invorderingskosten en alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van cliënt zijn. 

 •  

   

   

   

 •  

   

Privacy Statement:

Artie`s Gym, gevestigd aan Akerstraat Noord 148
6431 HR Hoensbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.artiesgym.nl Akerstraat Noord 148
6431 HR Hoensbroek +31455234746

Eggen is de Functionaris Gegevensbescherming van Artie`s Gym Hij is te bereiken via training@artiesgym.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Artie`s Gym verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via training@artiesgym.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Artie`s Gym verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Geautomatiseerde besluitvorming
Artie`s Gym neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Artie`s Gym) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Artie`s Gym verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Artie`s Gym gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Artie`s Gym en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar training@artiesgym.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Artie`s Gym wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Artie`s Gym neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via training@artiesgym.nl
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Artie`s Gym bewaart uw persoonsgegevens niet.

bottom of page